Rekrutacja Przedszkole

 

1 marca o godz. 8:00 startuje rekrutacja do wodzisławskich przedszkoli. Potrwa ona do 12 marca, do godz. 15:00

Witryna Kandydata  - dla rodziców

 x

Nabór do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Wodzisław Śląski na rok szkolny 2021/2022

 x

Zarządzenie nr OR.0050.30.2021 prezydenta miasta Wodzisławia Śląskiego z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli, dla których Miasto Wodzisław Śląski jest organem prowadzącym

 

 Uchwała nr XXVIII/289/17 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, prowadzonych przez miasto Wodzisław Śląski 

 

 Uchwała nr XXIX/296/17 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/289/17 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, prowadzonych przez miasto Wodzisław Śląski

  x

 

 

Rekrutacja Szkoła

 15 marca o godz. 8:00 startuje nabór do wodzisławskich szkół podstawowych. Potrwa on do 29 marca, do godz. 15:00.

W systemie rejestrują się zarówno kandydaci wybierający szkołę spoza obwodu jak i uczniowie obwodowi.

 

 Witryna Kandydata  - dla rodziców

 x

Nabór do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Wodzisław Śląski na rok szkolny 2021/2022

 

Zarządzenie nr OR.0050.35.2021 prezydenta miasta Wodzisławia Śląskiego z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do szkół podstawowych, dla których miasto Wodzisław Śląski jest organem prowadzącym.x

 

Uchwała nr XXVIII/288/17 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, stosowanych na etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych, dla których miasto Wodzisław Śląski jest organem prowadzącym.

x

Uchwała nr VI/35/19 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/288/17 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, stosowanych na etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych, dla których miasto Wodzisław Śląski jest organem prowadzącym.

x

 Wniosek o przyjęcie do klasy VII dwujęzycznej w roku szkolnym 2021/2022