pedagog
 
Pedagog szkolny
mgr Ewa Chmielewska
 
jest do dyspozycji uczniów, rodziców i nauczycieli w godzinach pracy:
 
Poniedziałek      7.45 - 13.45
Wtorek               7.00 - 15.00
Środa                  7.30 - 13.30
Czwartek           7.45 - 13.45
Piątek                 7.30 - 11.30
 

Gabinet pedagoga znajduje się na piętrze budynku w sali nr 24.

 
Zadania pedagoga szkolnego wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r.
w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

 
§ 24. Do zadań pedagoga należy w szczególności:

 
1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;
2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;
3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

DRODZY UCZNIOWIE!

Jeśli macie problem:
• z nauką,
• z adaptacją w szkole,
• w kontaktach z rodzicami,
• w kontaktach z rówieśnikami, nauczycielami,
• jesteście w trudnej sytuacji materialnej,
• chcecie komuś pomóc, ale nie wiecie jak,
• macie problemy ze zdrowiem,
• potrzebujecie rozmowy o trudnej sytuacji, w której się znaleźliście…
• macie ciekawe pomysły, którymi chcielibyście się podzielić...


... przyjdźcie do Pedagoga Szkolnego!
 

PRZYJDŹCIE RÓWNIEŻ Z KAŻDĄ SPRAWĄ, Z KTÓRĄ SAMI NIE POTRAFICIE SOBIE PORADZIĆ.


Nie mam czarodziejskiej różdżki, która sprawi, że wszystkie problemy znikną. Nie twierdzę, że rozwiążę wszystkie Wasze problemy, ale:
● mogę Wam pomóc przemyśleć różne sprawy,
● możemy wspólnie opracować strategię naprawy sytuacji,
● możemy wspólnie opracować taki sposób działania, który będzie dla Was zadowalający.

 

pedagog1

 

Drodzy Uczniowie!

 
W szkole funkcjonuje skrzynka, * do której możecie wrzucać swoje uwagi o tym, co dzieje się w szkole, o problemach, jakie są dla was ważne lub trudne. Ta skrzynka to szansa na to, by w naszej szkole wszyscy czuli się bezpiecznie, by atmosfera w niej panująca służyła nauce i prawidłowemu rozwojowi każdego z Was. Dzięki Waszym wiadomościom i sygnałom przesyłanym do skrzynki możliwe będzie reagowanie przez pedagoga szkolnego w sytuacjach kryzysowych, by zapewnić Wam niezbędną pomoc i wsparcie. Dużym ułatwieniem będzie podanie nazwiska lub klasy, w której konieczna jest moja pomoc. Skrzynka umieszczona jest obok gabinetu pedagoga szkolnego. Dyskrecja zapewniona - nikt niepowołany nie będzie znał adresata informacji.
Drodzy Uczniowie piszcie:
• jeśli się obawiacie konkretnych zdarzeń lub uczniów,
• jeśli któremuś z Waszych kolegów lub koleżanek dzieje się krzywda,
• jeśli macie problem,
• jeśli byliście świadkami czynów niezgodnych z prawem,
• oraz w każdym innym przypadku, kiedy czujecie, że powinniście zareagować lub potrzebujecie pomocy.
* Dyżury przy Szkolnej Skrzynce Zaufania pełni pedagog szkolny

 

Drodzy Rodzice!


zwróćcie się do pedagoga szkolnego gdy:

• niepokoi Was zachowanie dziecka,
• chcecie porozmawiać o dziecku i Waszych z nim relacjach,
• macie pytania dotyczące wyników w nauce dziecka i jego funkcjonowania w szkole,
• potrzebujecie wsparcia w procesie wychowania,
• macie pytania i nie wiecie do kogo się z nimi zwrócić,
• szukacie pomocy...