OBIADY W SZKOLE

Zapisy na obiady w sekretariacie szkoły pod numerem 32 455-37-36 od godz. 7.30 do 13.30.
Odpisy w przypadku nieobecności ucznia należy zgłaszać do godz. 8.00 w sekretariacie.
Odpłatność za obiady pobierana będzie w sekretariacie szkoły – (cena za jeden obiad 10,50) do 5 DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA. Wyjątek stanowi miesiąc wrzesień, w którym odpłatność należy uiścić do 25 (piątek).

 

JADŁOSPIS