GRONO PEDAGOGICZNE

ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO NR 7

mgr Dojka Jacek 
dyrektor szkoły
mgr Kaczmarczyk Aleksandra zastępca dyrektora, biologia
mgr Piwowarczyk Daria  zastępca dyrektora, tyflopedagog, informatyka
mgr Bazner Jolanta zastępca dyrektora, wychowanie przedszkolne
mgr Blazy Sebastian  rehabilitacja
mgr Błędowska Barbara świetlica
mgr Bober Katarzyna   wychowanie przedszkolne
mgr Chmielewska Ewa   pedagog szkolny, surdopedagog
mgr Chodkowska Jolanta wychowanie przedszkolne
mgr Marta Cichy psycholog
mgr Cielemęcka Anna  wychowanie przedszkolne
mgr Ciuraj Bogumiła  religia
mgr Cuber Jakub    język niemiecki
mgr Czajkowska Renata  pedagog wspomagający
mgr Czarkowska Ewa  edukacja wczesnoszkolna
mgr Czech - Dobies Katarzyna język angielski
mgr Czernek Violetta  pedagog wspomagający
mgr Drozd Anna psycholog 
mgr French Beata  język angielski
mgr Gajdosz Agnieszka edukacja wczesnoszkolna
mgr Garsztka Mirosława  bibliotekarz, wychowanie do życia w rodzinie
mgr Glenc Wojciech wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Grazda Dominika edukacja wczesnoszkolna
mgr Gruszkiewicz Jolanta matematyka
mgr Harbut Marzena  pedagog wspomagający
mgr Janeta Katarzyna pedagog wspomagający
mgr Kijewska Ilona matematyka
mgr Konieczna Aleksandra chemia, matematyka
mgr Kordowska Kamila  język angielski
mgr Kosteczka Arkadiusz wychowanie fizyczne
mgr Krauza Cecylia edukacja wczesnoszkolna
mgr Krebs Edyta język polski
mgr Kubala - Piszcz Katarzyna historia
mgr Kuczyńska Edyta  religia
mgr Lach Sylwia   pedagog wspomagający
mgr Ledwoń Patrycja pedagog wspomagający
mgr Marciniec Izabela fizyka
mgr Matysiak Małgorzata język polski
mgr Maźnio Aleksandra wychowawca świetlicy
mgr Michalski Dawid religia
mgr Mika Dawid wychowanie fizyczne, technika, biofeedback
mgr Mikółka Barbara pedagog wspomagający
mgr Miler - Błatoń Katarzyna język polski
mgr Nochcińska Anna muzyka
mgr Noga Olga edukacja wczesnoszkolna
mgr Olejniczak Ewa  doradztwo zawodowe
mgr Olszewski Waldemar  informatyka
mgr Orszulik Joanna wychowanie fizyczne
mgr Owczarczyk Renata historia, wiedza o społeczeństwie
mgr Pachońska - Wacnik Anna pedagog wspomagający
mgr Paszylka Robert wychowanie fizyczne
mgr Patas Krzysztof religia
mgr Pawlikowska - Szmuk Jolanta pedagog szkolny
mgr Pietyra Gabriela język polski
mgr Płachta Adam religia
mgr Pyrchała Aleksandra przyroda, technika, plastyka
mgr Rasiński Artur matematyka
mgr Reclik Mariola wychowanie przedszkolne
mgr Rejmoniak Aldona pedagog wspomagający, logopeda
mgr Rek Grzegorz  geografia
mgr Rek Hanna edukacja wczesnoszkolna
mgr Rek Irena pedagog wspomagający, biofeedback
mgr Sanecznik Anna język angielski
mgr Sieja Aleksandra pedagog wspomagający
mgr Sitko Agnieszka język angielski, język niemiecki
mgr Sokołowska Julita wychowawca  świetlicy
mgr Solis Katarzyna pedagog wspomagający
mgr Szamatowicz Roman wychowanie fizyczne
mgr Szczewińska - Ogierman Agnieszka język francuski, logopeda, bibliotekarz
mgr Szkodziak Izabela pedagog wspomagający
mgr Szymanowska Klaudia wychowanie przedszkolne
mgr Tokarska Martyna wychowanie przedszkolne
mgr Tyma Justyna pedagog wspomagający
mgr Urbańska Marta historia, wiedza o społeczeństwie
mgr Wacławska Monika  język angielski
mgr Wieczorek Agata pedagog wspomagający
mgr Wojaczek Dorota rehabilitacja
mgr Zawada - Pniak Dorota edukacja wczesnoszkolna
mgr Zawartowicz Ewa edukacja wczesnoszkolna
mgr Żydek Jolanta edukacja wczesnoszkolna, informatyka