Wykaz dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2020/2021

2 listopada,

4,5 stycznia,

25,26,27 maja

4 czerwca