dokumenty szkolne

 
 
 
Name Created
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Oferta edukacyjna  

2019-09-23 21:44:18 Download
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Zajęcia pozalekcyjne  

2019-09-25 21:03:16 Download
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Statut Szkoły Podstawowej nr 5  

2019-09-26 07:52:05 Download
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Statut Publicznego Przedszkolna nr 5  

2019-09-26 07:52:42 Download
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Wewnątrzszkolne ocenianie  

2019-09-26 07:53:56 Download
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Regulamin Rady Pedagogicznej  

2019-09-26 07:55:13 Download
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych  

2019-09-26 07:56:55 Download
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Regulamin Szkolnej Rady Uczniowskiej  

2019-09-26 07:57:46 Download
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Regulamin Rady Rodziców  

2019-09-26 07:58:05 Download
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Regulamin wycieczek  

2019-09-26 07:58:34 Download
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Procedura Przyjmowania i Rozpatrywania Skarg i Wniosków w SP5  

2019-09-26 07:58:57 Download
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej  

2019-09-26 08:00:26 Download
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli  

2019-09-26 08:01:10 Download
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Zgoda rodzicow - zawody  

2019-09-26 08:01:53 Download
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Procedury udostępniania materiałów edukacyjnych  

2019-09-26 08:02:19 Download
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Regulamin biblioteki szkolnej  

2019-09-26 08:02:44 Download
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Procedura przebywania osób na terenie SP 5  

2019-09-26 08:03:13 Download

Powered by Firedrive