PREZYDIUM RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

Przewodnicząca: Monika Rek - Dylich

Zastępca: Agnieszka Gardian

Skarbnik: Monika Latuszewska

Sekretarz: Monika Blezień - Ruszaj

Członkowie Rady Rodziców: Ewelina Tatarczyk, Magdalena Bartlak, Joanna Nowosielska

 

KOMISJA REWIZYJNA: 

Patrycja Walczak

Sylwia Krzyżak

 

Regulamin Rady Rodziców

Uchwała

 

Wpłat na konto Rady Rodziców można dokonywać
na konto bankowe: 86 1020 2472 0000 6602 0445 1340

w rubryce "tytułem" należy wpisać imię i nazwisko ucznia oraz klasę, do której uczęszcza.

Wpłat można również dokonywać u wychowawców klas.