PREZYDIUM RADY RODZICÓW
Publicznego Przedszkola nr 5 w Wodzisławiu Śląskim

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

 

przewodnicząca - Agata Grzonka

zastępca przedwodniczącej - Sabrina Zielonka

skarbnik - Milena Pol

komisja rewizyjna - Agnieszka Krych, Klaudia Sowa

członkowie - Klaudia Balińska, Hanna Laudańska, Sabina Brzoza, Justyna Sak, Magdalena Wańczura, Hanna Heda-Harlik, Ariel Trznielowski

____________________________________________________

Wpłat na konto Rady Rodziców nożna dokonywać

na konto bankowe: 31 1050 1403 1000 0092 2114 8399

w rubryce "tytułem" należy wpisać imię i nazwisko dziecka.