Najważniejsze akty prawne, które regulują funkcjonowanie szkoły i przedszkola:

 

Do pobrania:  

msword

Statut Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 7

Aneks do Statutu

msword Statut Publicznego Przedszkolna nr 5

msword

Wewnątrzszkolne ocenianie

Aneks do WO

msword Program profilaktyczno - wychowawczy

msword

Regulamin Rady Pedagogicznej

PowerPoint

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

msword

Regulamin Szkolnej Rady Uczniowskiej

msword

Regulamin Rady Rodziców
msword Regulamin wycieczek

msword

Procedura Przyjmowania i Rozpatrywania Skarg i Wniosków w SP5
msword

Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej 

Zarządzenie dyrektora

PowerPoint Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli
msword zgoda_rodzicow_zawody.doc
msword Procedury udostępniania materiałów edukacyjnych
msword Regulamin biblioteki szkolnej
 msword

Procedura przebywania osób na terenie SP 5

 

PowerPoint Wykaz podręczników szkolnych 2019/2020
PowerPoint Szkolny zestaw programów nauczania 2019/2020
msword

Przedmiotowe systemy oceniania:

 Klasa 1

Edukacja wczesnoszkolna klasa 1

Język angielski

Religia

 

Klasa 2

Edukacja wczesnoszkolna klasa 2

Język angielski

Religia

 

Klasa 3

Edukacja wczesnoszkolna klasa 3

Język angielski

Religia

 

Klasa 4

Historia

Informatyka

Język angielski

Język polski

Matematyka

Muzyka

Plastyka

Przyroda

Technika

Wychowanie fizyczne

 

Klasa 5

Biologia

Geografia

Historia

Informatyka

Język angielski

Język polski

Matematyka

Muzyka

Plastyka

Technika

Wychowanie fizyczne

 

Klasa 6

Biologia

Geografia

Historia

Język angielski

Język polski

Matematyka

Muzyka

Plastyka

Religia

Technika

Wychowanie fizyczne

 

Klasa 7

Biologia

Chemia

Fizyka

Geografia

Historia

Język niemiecki

Język polski

Matematyka

Muzyka

Plastyka

Religia

Wychowanie fizyczne

 

Klasa 8

Biologia

Chemia

Edukacja dla bezpieczeństwa

Fizyka

Geografia

Historia

Język angielski

Język niemiecki

Język polski

Matematyka

Religia

Wychowanie fizyczne

Wiedza o społeczeństwie