Deklaracja Dostępności dla strony internetowej zsp7.wodzislaw-slaski.pl

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Wodzisławiu Śląskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strona internetowa Zespołu Szkolno-Przeszklonego nr 7 w Wodzisławiu Śląskim.

  • Data publikacji strony internetowej: 2019-09-07.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-14.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • Część plików (PDF, DOC itp.) nie jest dostępnych cyfrowo.
  • Mogą się zdarzyć sytuacje, w których linki będą się otwierały w nowym oknie nie informując o tym użytkownika.
  • Brak informacji wskazującej położenie podstrony - tzw. ścieżka okruszków.
  • Mogą się zdarzyć sytuacje, w których tabele zostały użyte w sposób nieprawidłowy lub nie zawierają właściwej struktury.
  • Mogą się zdarzyć sytuacje, w których nagłówki zostały użyte w niewłaściwy sposób.
  • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchoniemych
  • Częściowo zdjęcia mogą nie posiadać opisów
  • Materiały zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-01-20.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiszowe
na stronie można używać standardowych skrótów klawiszowych


Informacje zwrotne i dane kontaktowe


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dominika Grazda, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 455 37 36. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich


Dostępność architektoniczna

Budynki na ul. Tysiąclecia i 26 Marca posiadają windy, toalety oraz podjazdy dostosowane na potrzeby osób niepełnosprawnych.

Budynek na ul. PCK nie posiada wind, toalet ani podjazdów dostosowanych na potrzeby osób niepełnosprawnych.

Procedura udostępniania informacji publicznej

Misiaki

Dzień Chłopca 30. 09. 2020

"W tym dniu szczególnym – września trzydziestego,

Witamy serdecznie chłopaka każdego.

Dzisiaj święto Wasze, dzień prezentów, życzeń,

Innych przyjemności już nawet nie zliczę!"

Od najmłodszych lat uczymy dzieci, aby pamiętały o ważnych uroczystościach w życiu rodziny czy życiu przedszkola, o urodzinach lub innych świętach. Równie ważne jest przedszkolne Święto Chłopców, które obchodzimy 30 września. W tym dniu dziewczynki z grupy "Misiaki" szczególnie pamiętały o swoich kolegach z grupy. Złożyły im życzenia, zaśpiewały "Sto lat" i wręczyły im "kosze" prezentów:) Potem były pełne śmiechu zabawy z muzyką i balonami. I nie tylko chłopcy dobrze się bawili...:)

20200930_094914
20200930_095301
Previous Next Play Pause
1 2

Muminki

 

Dzień Chłopca 30. 09. 2020

"Uwielbiamy Twoją słodką buzię,

Ty kochany Nasz łobuzie,
I serduszko Twe gorące,
ślemy całusów Ci tysiące! " ❤️

Takie życzenia dziewczęta z grupy Muminków złożyły w Dniu Chłopaka wszystkim swoim chłopcom. Ponadto w tym szczególnym dniu w naszej grupie odbył się konkurs. Nie byle jaki konkurs, bo na" Super Chłopaka"! Każdy chłopak wziął  udział w kilku konkurencjach, które miały wykazać, czy posiadają oni takie cechy jak: śmiałość, mądrość, sprawność fizyczna, odwaga, siła, uprzejmość, życzliwość, a także czy są sympatyczni oraz potrafią sprzątać i zachowywać porządek. Wszystkie zadania wykonywane były pod czujnym okiem naszego jury, którym tego dnia był nie kto inny, jak nasze cudowne dziewczyny! Oczywiście wyniki nikogo nie zaskoczyły, każdy Muminek to "Super Chłopak", dlatego każdy z nich otrzymał medal, balon, czapeczkę solenizanta oraz małą niespodziankę. 👦🏻🎉🎈

IMG_20200930_140035
IMG_20200930_140105
Previous Next Play Pause
1 2
 
 
 

Bystrzaki

Dzień Chłopca 30. 09. 2020

„ Zacne chłopaki ,mili koledzy. W dniu Waszego święta ,najlepsze życzenia składają dziewczęta":) Szalony tor przeszkód dla zwinnych chłopców i dziewczynek oraz tańce i zabawy z kulą dyskotekową. Dziewczyny wręczyły chłopakom krawaty super chłopaka a na koniec czekał na nas poczęstunek i prezenty. To był naprawdę wesoły i szalony dzień!

IMG_20200930_102514
IMG_20200930_105446
Previous Next Play Pause
1 2