Rekrutacja Przedszkole

Witryna Kandydata  - dla rodziców

 x

Nabór do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Wodzisław Śląski na rok szkolny 2020/2021

 x

ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.22.2020 PREZYDENTA MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGOz dnia 29 stycznia 2020 r.w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tymterminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli, dla których MiastoWodzisław Śląski jest organem prowadzącym.

  x

 

 

Rekrutacja Szkoła

 

Rekrutacja wydłużona jest o cały tydzień.

Przynoszenie wniosków i zgłoszeń od 30.03 do 03.04.2020 r.

 

Witryna Kandydata  - dla rodziców

 x

Nabór do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Wodzisław Śląski na rok szkolny 2019/2020

 x

ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.23.2020 PREZYDENTA MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGOz dnia 29 stycznia 2020 r.w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tymterminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do szkół podstawowych, dla których MiastoWodzisław Śląski jest organem prowadzącym.

x

UCHWAŁA NR XXVIII/288/17 RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, stosowanych na etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych, dla których Miasto Wodzisław Śląski jest organem prowadzącym.

x

UCHWAŁA NR VI/35/19 RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/288/17 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, stosowanych na etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych, dla których Miasto Wodzisław Śląski jest organem prowadzącym.

x

 Wniosek o przyjęcie do klasy VII dwujęzycznej w roku szkolnym 2020/2021