W zakładce "Menu główne - obiady" (po lewej stronie) będą umieszczane aktualne jadłospisy.

OBIADY W SZKOLE

Zapisy na obiady w sekretariacie szkoły pod numerem 32 455-37-36 od godz. 7.30 do 13.30.
Odpisy w przypadku nieobecności ucznia należy zgłaszać do godz. 8.00 w sekretariacie.
Odpłatność za obiady pobierana będzie w sekretariacie szkoły – (cena za jeden obiad 10,50) do 5 DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA. Wyjątek stanowi miesiąc wrzesień, w którym odpłatność należy uiścić do 25 (piątek).

 

JADŁOSPIS 22.02. - 26.02.PONIEDZIAŁEK
Rosół z lanym ciastem (1,3,9)
Potrawka z kurczaka, ryż, surówka z kapusty z marchewką i jabłkiem (1,2,3,7)

WTOREK
Zupa jarzynowa (7,9)
Gulasz, kasza, surówka z ogórkiem kiszonym (7)

ŚRODA
Zupa kalafiorowa (1,7,9)
Spagetti z mięsem (1,3)

CZWARTEK
Rosół z makaronem i natką pietruszki (1,3,9)
Kotlet z piersi kurczaka, ziemniaki, marchewka z groszkiem (1,3,7)

PIĄTEK
Zupa pomidorowa z ryżem (1,7,9)
Ryba, ziemniaki, surówka z kapusty kiszonej (1,3,4)


Alergeny:

 • Gluten
 • Skorupiaki i produkty pochodne
 • Jaja i produkty pochodne
 • Ryby i produkty pochodne
 • Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne
 • Soja i produkty pochodne
 • Mleko i produkty pochodne
 • Orzechy
 • Seler i produkty pochodne

Świetlica szkolna

 

 

jest czynna codziennie w godzinach od 7.00 do 16.00

a wychowawcami świetlicy są
panie mgr Aleksandra Maźnio i mgr Julita Sokołowska.

 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA  wniosek

Rodzice zobowiązani są do pisemnego zgłoszenia dziecka do świetlicy. Rodzice proszeni są o wyposażenie dziecka w materiały plastyczne (blok rysunkowy, plastelina, klej, wycinanki, kredki, farby, teczka na prace plastyczne dziecka, itp.). Wymiana informacji pomiędzy wychowawcami świetlicy a rodzicami odbywa się za pomocą zeszytu korespondencji lub telefonicznie pod nr tel. 032 455 48 30 wewnętrzny 4.

 

Regulamin 

Zadaniem świetlicy jest:

 • organizowanie uczniom czasu wolnego poza lekcjami poprzez zapewnienie im kulturalnej, i zaplanowanej rozrywki oraz wypoczynku,
 • rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i zdolności,
 • kształtowanie nawyków kultury życia codziennego i przygotowanie do życia społecznego,
 • pomoc w przygotowaniu zadań szkolnych oraz utrwalanie wiadomości zdobytych w szkole,
 • zapewnienie dzieciom racjonalnych posiłków.

Prawa i obowiązki ucznia przebywającego na świetlicy:

 • Regularne, ustalone i uzgodnione z domem rodzinnym i planem szkoły uczęszczanie na zajęcia - obowiązek usprawiedliwiania nieobecności.
 • Kulturalne zachowanie się w czasie zajęć w stosunku do wychowawców i kolegów.
 • Dbanie o estetyczny wygląd swój i świetlicy. Szanowanie sprzętu, opieka nad nim oraz oszczędne gospodarowanie materiałem, z którego się korzysta.
 • Chętny, dobrowolny udział w pracach społecznie użytecznych świetlicy (dyżury, pomoc młodszym itp.).
 • Czynny udział w wybranym przez siebie kole zainteresowań.
 • W kulturalny sposób organizowanie czasu wolnego sobie i innym.

 

Wyróżnienia:

pochwała udzielona przez wychowawcę lub kierownika świetlicy,

pochwała udzielona przez samorząd,

pochwała wobec wszystkich uczniów szkoły na apelu,

dyplom, nagroda rzeczowa (książka, słodycze itp.),

przyznanie odznaki,

honorowe pełnienie określonych funkcji w świetlicy.

Kary:

upomnienie przez wychowawcę lub kierownika świetlicy,

nagana udzielona przez wychowawcę lub kierownika świetlicy,

zawieszenie w prawach uczestnika świetlicy,

usunięcie ze świetlicy w porozumieniu z dyrektorem szkoły i domem rodzinnym.

Zabawa

 

Stołówka 

 

1. Stołówka szkolna jest pomieszczeniem przeznaczonym do spożywania posiłków. W miejscu tym obowiązują zasady kulturalnego zachowania się. 

2. W szkole obowiązują dwie przerwy obiadowe:

• pierwsza dla klas l, II, III

• druga dla klas IV, V, VI.

Uczniowie klas starszych mogą skorzystać z obiadów po pierwszej przerwie obiadowej pod warunkiem, że ukończyli zajęcia dydaktyczne.

3. Należy pamiętać, że:

 • na obiad przychodzimy w wyznaczonych godzinach,

 • zachowujemy szczególną ostrożność przy przemieszczaniu się z posiłkiem,

 • zwracamy uwagę na bezpieczeństwo swoje oraz innych,

 • posiłki spożywamy w spokoju i ciszy,

 • pozostawiając miejsca spożywania posiłków w należytym porządku,

 • dbamy o ład i porządek pomieszczenia, a także o wszystkie przedmioty znajdujące się w stołówce.

4. Zabrania się: • biegania, popychania, hałasowania, itp. • niszczenia zastawy stołowej, tac i innych przedmiotów znajdujących się w stołówce szkolnej (za wszelkie celowe zniszczenia odpowiadają materialnie rodzice lub opiekunowie ucznia).

5. Niedostosowanie się do w/w zasad spowoduje kary w postaci: • upomnienia ustnego udzielonego przez wychowawcę świetlicy szkolnej. • upomnienia ustnego udzielonego przez dyrektora szkoły. • upomnienia z wpisaniem do zeszytu uwag obowiązującego w stołówce szkolnej. • wpisu punktów ujemnych z zachowania do dziennika szkolnego. • ustnego lub pisemnego powiadomienia rodziców lub opiekunów.

 

Kółko rozrywek umysłowych.

Łamigłówki mądrej główki

 

Jeśli lubisz rozwiązywać łamigłówki, zagadki, krzyżówki, rebusy to zapraszamy do uczestnictwa w zajęciach. Kółko skierowane jest dla uczniów klas I-III. Zajęcia odbywają się w świetlicy szkolnej w poniedziałki i piątki.
Celem działalności kółka jest:
rozwijanie sprawności umysłowej i zainteresowań zabawami logicznymi uczniów,
doskonalenie zdolności logicznego myślenia,
wspieranie rozwoju uczniów,
rozwijanie pamięci, wyobraźni,
doskonalenie umiejętności współpracy koleżeńskiej,
rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie.
Formy pracy:
zabawowa,
zbiorowa,
indywidualna.

Środki stosowane na zajęciach:
zagadki, uzupełnianki,
krzyżówki, łamigłówki,
testy.
Zajęcia prowadzi pani Julita Sokołowska.

Pielęgniarka szkolna pani Marzena Olszewska przyjmuje uczniów w gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w następujących godzinach:

  Wtorek       7.25-11.25
Środa       11.40-15.35
Czwartek    7.25-15.00
Piątek       7.25-15.00

Zadania pielęgniarki w szkole: wykonywanie testów przesiewowych i przygotowanie badań bilansowych. Opieka nad uczniami przewlekle chorymi. Analiza problemów zdrowotnych, szkolnych i społecznych u uczniów. Przeprowadzanie nadzorowanego szczotkowania zębów preparatem fluorkowym. Analiza absencji uczniów na lekcjach wf-u. Wychowanie zdrowotne uczniów. Udzielanie pomocy w nagłych wypadkach i zachorowaniach. Współpraca z rodzicami, lekarzem rejonowym, z wychowawcami, dyrekcją, pedagogiem szkolnym, stacją sanitarno-epidemiologiczną.

Informacje

Kwiecień jest miesiącem zdrowia więc każdego roku w kwietniu ogłaszany jest konkurs plastyczny dla uczniów klas I-III na temat RUCH TO ZDROWIE.
Technika wykonania prac dowolna. Termin dostarczenia prac do 27 kwietnia do gabinetu pielęgniarki. Dla zwycięzców przewidziano ciekawe nagrody.
W klasach IV-V przeprowadzany jest quiz wewnątrzklasowy w poszczególnych klasach na godzinach wychowawczych. Temat quizu JAK POTRAFISZ DBAĆ O SWOJE ZDROWIE?

biblio

       

 

Szkolną bibliotekę prowadzi mgr Mirosława Garsztka.

 

 

Biblioteka czynna jest:

Poniedziałek  8.45 - 14.15

Wtorek           8.00 - 12.45

Środa              8.45 - 13.35

Czwartek        8.45 - 12.45

Piątek              8.00 - 11.30

 

Składa się z dwóch pomieszczeń:

wypożyczalni i czytelni.

W swoich zbiorach posiada około 8 tys. książek, z których większość to literatura dla dzieci i młodzieży oraz beletrystyka dla dorosłych, a także pozycje popularnonaukowe z różnych dziedzin.

Osobny dział biblioteki stanowi księgozbiór podręczny wykorzystywany w celu udzielania informacji na zapytania czytelników.

sowa

W czerwcu 2006 roku nasza szkoła otrzymała z Ministerstwa Oświaty i Europejskiego Funduszu Społecznego 4 komputery oraz urządzenie wielofunkcyjne do biblioteki. Dzięki temu nasza biblioteka szkolna zmieniła się w Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej i służy pomocą zarówno uczniom i ich rodzicom jak i nauczycielom.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z CENTRUM INFORMACJI

Procedury udostępniania materiałów edukacyjnych

Regulamin biblioteki szkolnej

  Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać

 • uczniowie
 • ich rodzice
 • oraz nauczyciele naszej szkoły

A to ja ! Wasz Mol Książkowy !

zapraszam wszystkich do naszej biblioteki 

 
 
 

Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki na okres 2 tygodni. Książek nie należy przetrzymywać, gdyż czekają na nie inni czytelnicy ale można poprosić panią bibliotekarkę o przesunięcie terminu zwrotu czyli prolongatę. Pamiętajcie, że książki należy szanować gdyż są one naszym wspólnym dobrem. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki należy odkupić dokładnie taką samą pozycję.

Pod koniec każdego roku szkolnego wszyscy czytelnicy mają obowiązek zwrócić wypożyczone książki najpóźniej do dnia 10 czerwca danego roku.

mol