Od dnia 25.02.2020 z przyczyn niezależnych od nas wstrzymujemy zbiórkę makulatury.