Wykaz dni wolnych od zajęć dydaktycznych

2, 3 stycznia
21, 22, 23 kwietnia – egzaminy
12 czerwca