Zabawy słowotwórcze do wykorzystania w wolnym czasie. 
1. Znajdujemy początek słowa. Zabawa polega na znalezieniu nowego słowa rozpoczynającego na ostatnią sylabę poprzedniego wyrazu.Przykład:lokomotywa-wagon, lampa-parasol. 
2.Układamy rymy.Zabawa polega na wyszukiwaniu słów rymujących sięPrzykład:deski-kreski,rata-krata. 
3.Szukamy wyrazów ukrytych w innym słowie. Przykład:kokos-kos. 
4.Wyszukujemy słowa o przeciwstawnym znaczeniu. Przykład:słaby-mocny,czysty-brudny. 
5.Wyszukujemy słowa,które brzmią tak samo a oznaczają coś innego.Przykład:zamekdo drzwi,suwak,pałac. 
6.Dopowiadamy brakujące słowo.Przykład:Zjedz swoją (zupę). 
7.Układamy zdanie,w którym każde słowo zaczyna się tą samą głoską. Przykład: Jurek je jajko. 
8.Łączymy dwa wybrane słowa. Zabawa polega na otrzymaniu nowego słowa z dwóch innych.Przykład:list-opad, sto-noga. 
9. Dobierz rym. Przykład:Ewa-śpiewa,kanapa-klapa. 
10.Kto zna więcej imion,przedmiotów na wybraną literę.Przykład:Adam,Andrzej,Agata. 
Źródło:www.szkolnictwo.plzabawnik.org

 

 Świetlica szkolna