1.Zabawa w figurki. Uczestnicy biegają swobodnie w rytm muzyki. Prowadzący zabawę wyłącza muzykę i mówi: Figurki, figurki zmieniajcie się w....... tutaj pada nazwa przedmiotu, zwierzęcia,rośliny itp. Prowadzący zabawę liczy do trzech. Uczestnicy zastygają bez ruchu. Najładniejsza i nieruchoma figurka zostaje wybrana. Zamienia prowadzącego zabawę. 

2. Zabawa w kolorowe rytmy. Na podłodze kładziemy w jednym kolorze:chusty, koce, materiały, kolorowe kartki papieru. Uczestnicy tańczą między tymi elementami. Gdy muzyka cichnie, prowadzący zabawę prosi uczestników, aby weszli na przedmiot określonego przez niego koloru i liczy do trzech. Uczestnik, który nie zdąży w tym czasie znaleźć się nakolorze, odpada z gry. 

3.Muzyka stop. Muzyka gra, uczestnicy tańczą. Prowadzący zabawę wyłącza muzykę i mówi polecenie np. stajemy na jednej nodze, siadamy, robimy przysiad itp. Wszystko zależy od prowadzącego zabawę.  

4. Tworzymy muzykę. Wysilcie wyobraźnię. Butelka z wsypanym ryżem może być świetnym instrumentem muzycznym. 

5. Zabawa z krzesłami. Ustawiamy o jedno krzesło mniej niż uczestników zabawy. Prowadzący włącza muzykę. Uczestnicy zabawy poruszają się swobodnie dookoła krzeseł. W pewnym momencie prowadzący wyłącza muzykę. Uczestnicy muszą znaleźć miejsce na krześle. Ta osoba, która nie znalazła krzesła- odpada. Zabieramy krzesło i zabawa zaczyna się od początku. 

Źródło internet: ozabawie.plparenting.pl 

                                                                                    Julita Sokołowska, Aleksandra Maźnio