1.Pies i kość-Szwecja.Dzieci siadają na podłodze, tworząc krąg i zakrywają oczy. Jeden uczestnik udaje psa i cichutko zostawia kość za plecami kolegi. Ten, kto odgadnie,że kość jest za nim, bierze ją i biegnie dookoła kręgu, wracając na swoje miejsce. Pies biegnie w drugą stronę.Ten, który zostanie bez miejsca, przegrywa i gra rozpoczyna się od nowa. Jako kość służyć może patyk. 

2. TrigonWłochy. Dzieci rysują na ziemi trójkąt o długości 4 kroków, następnie ustawiają się w każdym z rogów i rzucają do siebie jedną, dwie, lub trzy piłki. Zabawa polega na tym, aby piłka jak najdłużej nie dotknęła ziemi. 

3. Kulki- Francja. Do gry potrzebne są kulki. Każdy z graczy ma przygotowanych kilka z nich. Zawodnik rzuca kulką, natomiast jego przeciwnik próbuje w nią trafić. Ten, kto ma celne oko i trafi w kulkę zabiera ją. Wygrywa ta osoba, która nazbiera najwięcej kulek. 

4. Rangoli- Pakistan. Zabawa polega na narysowaniu na ziemi dużego kształtu: domu, kwiatu, zwierzęcia, a potem wypełnianiu go kolorami. Zamiast kredek używa się materiału, który można znaleźć w najbliższej okolicy.  

5. Król kwadratów- Australia. Do gry potrzebnych jest czterech zawodników oraz pomoc dorosłej osoby. Opiekun rysuje na płaskiej powierzchni 4 kwadraty o wielkości co najmniej 2x2 metry. Dzieci zajmują po jednym z nich - jest to ich królestwo, którego muszą bronić. Gra polega na podawaniu sobie piłki: można ją odbijać ręką lub nogą, ale nie można łapać. Piłka maksymalnie raz na turę może dotknąć ziemi na terenie danego królestwa. Jeśli zawodnik nie zdoła po takim trafieniu w jego pole wybić piłki, odpada. 

6. Z tarczy na tarczę- Norwegia. Dzieci wikingów używały do tej zabawy tarcz ojców, wojowników. Wam muszą wystarczyć raczej pokrywki garnków. Do tego nieduża piłeczka. Należy odbijać piłkę z tarczy do tarczy w parach. Wygrywa ta para, której uda się najdłużej odbijać piłeczkę. 

Źródło internetmamotoja.pleskk.pl         

                                                                                                           Julita Sokołowska, Aleksandra Maźnio