Spotkanie rodziców uczniów klas pierwszych odbędzie się 26 sierpnia 2020 r (środa) o godzinie 17.00 w budynku przy ulicy Tysiąclecia 25.

Spotkanie odbędzie się w dwóch grupach zgodnie z podziałem na klasy. Listy uczniów w poszczególnych klasach wywieszone zostaną na drzwiach wejściowych.

Przypominamy o zachowaniu środków bezpieczeństwa podczas pobytu na terenie budynku szkoły: maseczki/ przyłbice, odkażenie rąk przy wejściu do szkoły, zachowanie dystansu podczas spotkania.

Zapraszamy