20 listopada Midzynarodowy Dzie Praw Dziecka

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” Janusz Korczak

20 listopada to wyjątkowy dzień- nazywany jest  Dniem Praw Dziecka. Jest obchodzony w rocznicę uchwalenia Deklaracji Praw Dziecka w 1959 r. oraz Konwencji o Prawach Dziecka w 1989 r. Choć dzieci swój szczególny dzień mają 1 czerwca, Polska jako członek Światowej Organizacji Narodów Zjednoczonych pragnie propagować datę 20 listopada, jako Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka, by przypomnieć, że każde dziecko to Mały Człowiek, posiadający swoje prawa. Rzecznikiem praw dziecka w Polsce jest Mikołaj Pawlak.


Prawa dziecka:

Dziecko ma prawo do: wychowywania się w rodzinie,adopcji,oświaty i nauki,kultury, wypoczynku i rozrywki,ochrony zdrowia i opieki medycznej,wszechstronnego rozwoju osobowości, swobody wyznania, światopoglądu,dostępu do informacji,ochrony przed wyzyskiem i poniżającym traktowaniem (prawo do nietykalności osobistej),prywatności,równości.

Prawa socjalne dziecka: prawo do zabezpieczenia socjalnego,prawo do możliwie najwyższego poziomu ochrony zdrowia,prawo do odpowiedniego standardu życia,prawo do wypoczynku, czasu wolnego, rozrywki i zabawy.

W Polsce najważniejszymi aktami prawnymi gwarantującymi prawa dziecka są:Konstytucja RP, Konwencja o Prawach Dziecka, Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka.

„Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy: cieszyć się bez powodu, być ciągle czymś zajętym i domagać się ze wszystkich sił, tego czego się pragnie” Paulo Coelho

Chcesz dowiedzieć się więcej, przeczytaj książeczkę o Prawach Dziecka, najmłodsi z Was  mogą  wykonać zadania zawarte w zeszycie zadań, które zamieszczamy poniżej. Pamietaj ! Warto znać swoje prawa!

Ewa Chmielewska, Sylwia Lach

Konwencja

Zeszyt zadań