Midzynarodowy Dzie Wolontariusza

 

Każdego roku, 5 grudnia obchodzone jest międzynarodowe święto wolontariuszy - ludzi, którzy niosą pomoc oraz wspierają różnego rodzaju inicjatywy i organizacje. To dzień, w którym warto podziękować za ich poświęcony czas i trud w codziennych działaniach na rzecz lepszego świata.


Co to jest wolontariat?
Pod pojęciem „wolontariat” należy rozumieć nieodpłatną, dobrowolnie wykonywaną pracę. Jest to świadoma praca na rzecz innych osób, zwierząt lub dla całego społeczeństwa. Wolontariuszem zaś zostaje osoba, która chce pomagać innym.Wolontariusz jest osobą, która bez oczekiwania jakiegokolwiek wynagrodzenia, angażuje się w pracę na rzecz osób, organizacji czy instytucji. Wolontariusz nie otrzymuje wynagrodzenia, ale czerpie z wolontariatu satysfakcję, spełnia swoje wewnętrzne potrzeby i aspiracje. Ma szansę na zdobycie doświadczenia, zawiązania ciekawych kontaktów i trwałych przyjaźni.Należy odróżnić wolontariat od zwykłej pomocy świadczonej osobom bliskim, np. chorej cioci lub babci czy koleżance. Nie bez powodu określa się wolontariat jako pomoc wykraczającą poza związki rodzinne, koleżeńskie czy przyjacielskie. Ale już bezpłatna pomoc w schronisku dla zwierząt, czy w hospicjum, na pewno mieści się w zakresie pojęcia wolontariat.

 

Ewa Chmielewska