Klasa IIc w ramach innowacji pedagogicznej przystąpiła do trzeciej, ostatniej części ogólnopolskiego projektu edukacyjnego pt. „Czytam z klasą – lekturki spod chmurki” wspierającego rozwój czytelnictwa wśród uczniów klas I – III.  Ostatnia część realizowana była zdalnie. W części trzeciej uczniowie przerabiali wiersz Juliana Tuwima „Abecadło”. W ramach zadań uczniowie zbierali informacje o autorze wiersza, wykonali plakaty na jego temat, wykonali przestrzenną pracę plastyczną wybranej litery z wiersza oraz zorganizowali pokaz mody liter alfabetu. Prowadzone zajęcia były różnorodne i ciekawe, angażowały wszystkich uczniów, dawały szansę wykazania się swoimi możliwościami i zdolnościami, pozwalały wyrażać własne emocje i uczucia, wyzwalały kreatywność i ukryte do tej pory talenty. Uczniowie wzbogacili słownictwo, rozwijali aktywność czytelniczą, wyrabiali umiejętność czytania ze zrozumieniem, integrowali się z rówieśnikami.

Dominika Grazda