List w sprawie przeciwstawianiu się zjawisku używania substancji psychoaktywnych.