dr
Drodzy rodzice.
W związku z zawieszeniem działalności szkoły do dnia 25 marca bieżącego roku, informujemy iż:
- kontakt ze szkołą odbywa się za pomocą dziennika elektronicznego,
- na konta uczniowskie dzieci otrzymywać będą informacje o zadaniach do wykonania, lekturach, które należy przeczytać lub eksperymentach i ćwiczeniach do wykonania,
- w librusie pojawią się oceny ze sprawdzianów / kartkówek, które dzieci dotychczas napisały. Termin ich poprawy rozpocznie się od powrotu dzieci na zajęcia lekcyjne.
Prosimy, by:
- kontrolować dzieci, czy logują się do Librusa i wykonują zlecone przez nauczycieli prace,
- zwrócić uwagę, czy dzieci pozostają w domach, unikają skupisk ludzkich,
- uczniowie wykorzystali ten czas na ewentualne nadrobienie zaległości, przygotowania do prac pisemnych, egzaminów ósmoklasistów, itp.