Od 13 maja 2020 r. uruchamiany boiska ORLIK

 

Boiska ORLIK czynne będą  od poniedziałku do piątku

w godz. 1500 - 2000

 

Obowiązują następujące zasady bezpieczeństwa:

  • zachowanie dystansu społecznego,
  • obowiązek zasłaniania twarzy (w momencie dotarcia na obiekt sportowy, natomiast przebywając na boisku nie ma obowiązku zakrywania twarzy),
  • ograniczona liczba osób – maksymalnie 6 osób na boisku,
  • weryfikacja uczestników (zgłoszenie pracownikowi szkoły osób wchodzących na obiekt) – szczegóły poniżej,
  • brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza WC),
  • dezynfekcja urządzeń po każdym użyciu i każdej grupie,
  • obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt,
  • korzystanie z osobistego sprzętu treningowego.

WERYFIKACJA UCZESTNIKÓW

Grupy zorganizowane oraz osoby indywidualne przed korzystaniem z ww. obiektów powinny zgłosić swoje wejście na obiekt pracownikowi szkoły.

Rezerwacje przyjmowane są z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem pod numerem telefonu 32-455-37-36 w godz. 900-1400